Kolektyw to ludzie, grupa, zespół, towarzystwo. Towszystko znajdziesz w Katowice Collective.

hello@katowicecollective.pl

Katowice Collective

ul. Sienkiewicza 45/1

40-039 Katowice

Collective is a group of people, team, companionship. You can find it all in

Katowice Collective.

BIURO COWORKINGU | COWORKING OFFICE

BIURO COWORKINGU | COWORKING OFFICE